Pagina pacientului

Ghidul pacientului

Ghidul pacientului conține un set de informații detaliate despre drepturile și responsabilitățile pacienților în sistemul de sănătate, precum și despre serviciile medicale disponibile și modalitățile de accesare a acestora.

Servicii medicale prin CAS (Casa de Asigurări de Sănătate)

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) din România oferă următoarele servicii:

  1. Achitarea serviciilor medicale pentru asigurații săi, cum ar fi consultații medicale, investigații, tratamente, intervenții chirurgicale și spitale.
  2. Elaborarea și gestionarea politicilor de sănătate în interesul asiguraților.
  3. Colaborarea cu prestatorii de servicii medicale și cu alte instituții de sănătate publice pentru a asigura accesul la servicii medicale de calitate pentru asigurații săi.
  4. Acordarea de indemnizații medicale pentru asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă.
  5. Desfășurarea activităților de informare și conștientizare a importanței asigurării de sănătate.

Servicii decontate și în coplată

Onioptic Medical oferă pacienților servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, sau în coplată cu aceasta.

 

Serviciile medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CAS) sunt servicii medicale acoperite de asigurarea de sănătate pentru pacienții înregistrați în sistemul de asigurări de sănătate din România. Puteți consulta pachetul de servicii de bază acordat persoanelor asigurate, respectiv investigațiile și tratamentele decontate de CAS.

 

Similar, serviciile medicale în co-plată sunt servicii medicale care sunt oferite pacienților, dar care necesită o contribuție din partea pacientului, în plus față de costurile acoperite de asigurarea de sănătate. În România, pentru serviciile medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate nu se pot solicita plăți suplimentare, cu excepția: coplății – în valoare de maxim 10 lei / spitalizare continuă sau contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare și masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordare la cererea siguraților în valoare de maxim 300 lei / zi.

 

În cazul spitalizarilor continue, tariful integral practicat de spital pentru rezolvarea cazului în regim de spitalizare continua este de 946.09 RON/ asigurat, în limita plafonului disponibil. Diferența pe care o achită pacientul variază în funcție de numărul de zile de spitalizare, de medicamentele și consumabilele administrate și de numărul de mese.

 

În cazul spitalizărilor de zi vă rugăm consultați procedurile detaliate aici, și prețurile aferente fiecărei proceduri în pagina de servicii.

 

Lista analizelor decontate de CAS în regim de acreditare RENAR, în limita plafonului disponibil, poate fi consultată aici.

Onioptic Medical Logo
Developed by JrEnterprising
Se incarca...